Friday, August 17, 2012

rye-tHings: Piyesa Sabayang Pagbigkas

rye-tHings: Piyesa Sabayang Pagbigkas: WIKANG FILIPINO SA PAMBANSANG KALAYAAN AT PAGKAKAISA ni Pat V. Villafuerte Bawat buhay, masaya’t malungkot, magulo’t makulay ay nakalimbag s...

No comments:

Post a Comment